Program

utorok
04
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.