Program

streda
06
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, Oddelenie kultúry BSK
Čo
Aula Univerzity Komenského