Program

pondelok
17
10:00

 – 

12:00
EXKURZIA
Botanická záhrada UK
Čo

Zoznám sa s nádhernými exponátmi živých rastlín.
Botanická záhrada je vedecko – pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky. Významným odborným poslaním Botanickej záhrady je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Vhodne aklimatizované dreviny nachádzajú uplatnenie v sadovníckej tvorbe a lesníctve. Rastliny teplomilnej vegetácie sa pestujú v skleníkoch, ktoré vzbudzujú najväčší záujem verejnosti.
Expozície sú členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín.

Kedy

17.07.2023

Koľko

30