18. ročník DUK 2020 Live online štúdium

18. ročník DUK 2020 – Live Online štúdium 

Priebeh

Live online štúdium bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského 2020 budú tvoriť live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 9 prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.

Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne šesť z deviatich live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.


Podmienky štúdia

Vek od 9 do 14 rokov, t.j. ku dňu 1. júla 2020, musí mať študent vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Live online štúdium je bezplatné pre neobmedzený počet študentov.

 

Prihlášky

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk  Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód počas sledovania prednášok a k vyplneniu testu, prislúchajúceho k prednáške.

 

Darček pre prvých 340 prihlásených študentov

Prvých 340 prihlásených študentov bude mať možnosť získať ako darček - tričko a rúško s logom DUK 2020. Tričko a rúško s logom DUK 2020 budeme zasielať poštou (príp. kuriérom) od 25. júna 2020 na adresu trvalého pobytu (príp. na poštovú adresu), ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

 

Live online prednášky

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna. Pre študentov DUK 2020 celkom odznie 9 prednášok a live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na www.stream.duk.sk

 

Test k prednáške

Testy k jednotlivým prednáškam budú zverejnené na webstránke www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje deväť otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na šesť z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný vždy v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.

 

Diplomy

Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne šesť z deviatich live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich testov prislúchajúcich k sledovaným prednáškam. Úspešným študentom budeme diplomy zasielať elektronicky od 1. septembra 2020 na emailovú adresu, ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

 

Odmena

Ak nám zaregistrovaní študenti počas trvania štúdia zašlú fotografie ako sledujú live online vysielanú prednášku DUK 2020, môžu ako odmenu získať USB kľúč. Do žrebovania sa môže zaregistrovaný študent zapojiť prostredníctvom webstránky www.stream.duk.sk len jeden krát a priložiť maximálne 3 fotografie. Po skončení štúdia budeme vyžrebovaným študentom odmenu zasielať poštou (príp. kuriérom) na adresu trvalého pobytu (príp. na poštovú adresu), ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári. Najkrajšie fotografie a zoznam odmenených študentov zverejníme na webstránke DUK. Táto odmena nie je právne nárokovateľná.

Podmienky na získanie odmeny:

-       z fotografie musí byť jednoznačne viditeľné, že študent sleduje live online vysielanú prednášku DUK 2020

-       fotografiu je potrebné zaslať prostredníctvom webstránky www.stream.duk.sk

-       so súhlasom študenta a jeho rodiča/zákonného zástupcu, fotografie zverejníme na webstránke DUK a v zozname odmenených študentov

-       odmena môže byť udelená len registrovaným študentom

Poznámka:

Ak budete patriť medzi prvých 340 študentov, ktorí získajú tričko a rúško s logom DUK 2020, potešia nás fotografie na ktorých máte oblečené tričko a tvár prekrytú rúškom s logom DUK.

 

Noviny DUK

Počas priebehu DUK 2020 budú každý týždeň vychádzať noviny DUK, ktorých redaktormi sú tiež študenti a prispievať do nich majú možnosť všetci účastníci. Redakčné porady budú prebiehať prostredníctvom online aplikácie a študenti si tak môžu vyskúšať prácu redaktora ozajstných novín - Novín DUK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Partneri Detskej Univerzity Komenského