Forma štúdia

Chceš absolvovať Detskú univerzitu osobne, alebo prostredníctvom online kurzu?

Spĺňaš vek pre prihlásenie do DUK?

Ak nie, bohužiaľ sa do DUK nemôžeš prihlásiť :(

Podmienkou štúdia na DUK je vek od 9 do 14 rokov (v čase zápisu, musí mať študent DENNÉHO ŠTÚDIA dovŕšený vek 9 rokov, avšak menej ako 15 rokov).

Zápis zaregistrovaných študentov na Denné štúdium sa uskutoční v Divadle Aréna v dňoch:
28.6.2019 od 10.00 – 16.00 hod.
29.6.2019 od 10.00 – 14.00 hod.

Osobné údaje študenta

Musíme predsa o tebe niečo vedieť :)

Trvalé bydlisko študenta

Aj táto informácia by sa nám hodila...

Znalosti jazyka

Vyberte ktoré jazyky ovládate a ich úroveň

Pridať jazyk

Rodič študenta / zákonný zástupca

Údaje sú potrebné, aby sme mohli kontaktovať zákonného zástupcu v prípade potreby

Doplňujúce informácie

Tu môžete uviesť zdravotne obmedzenia študenta, prípadne iné doplňujúce informácie o študentovi o ktorých by ste nás chceli informovať.

Potvrdenie

Potrebujeme tvoj súhlas

    Odoslať záväznú prihlášku

    Partneri Detskej Univerzity Komenského