Denné štúdium

Novinky

Denné štúdium

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august v Divadle Aréna ( v roku 2023 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna).

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy a tričko, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 5 z 9 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Denné štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem sa priamo zúčastňovať prednášok v Divadle a na sprievodných aktiách DUK.  Pre študentov denného štúdia je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Radošinskom naivnom divadle.

 

Podmienky štúdia

Vek od 9 do 14 rokov, t.j. ku dňu 3. júla 2023, musí mať študent vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Live online štúdium je bezplatné pre neobmedzený počet študentov.

 

Prihlášky

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk – denné alebo online štúdium. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód na www.stream.duk.sk.

 

Live online prednášky

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna ( v roku 2023 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna). Pre študentov DUK 2023 celkom odznie 9 prednášok a live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na www.stream.duk.sk

 

Test k prednáške

Testy k jednotlivým prednáškam budú zverejnené na webstránke www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný vždy v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.

 

Diplomy

Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne 5 z 9 kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň 5 z 9 testov prislúchajúcich k sledovaným prednáškam. Úspešným študentom budeme diplomy zasielať elektronicky od .25 septembra 2023 na emailovú adresu, ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

 

Noviny DUK

Záujemcovia o pozíciu redaktora Novín DUK 2023 sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: produkcia@duk.sk.