Denné štúdium

Novinky

Denné štúdium

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august v Divadle Aréna ( v roku 2023 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna).

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko, šiltovku a batoh ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 5 z 9 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Denné štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem sa priamo zúčastňovať prednášok v Divadle a na sprievodných aktiách DUK.  Pre študentov denného štúdia je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Radošinskom naivnom divadle.

 

Podmienky štúdia

Vek od 9 do 14 rokov, t.j. ku dňu 3. júla 2023, musí mať študent vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. 

 

Prihlášky

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk – denné štúdium. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód na www.stream.duk.sk.

 

Live online prednášky

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna ( v roku 2023 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna). Pre študentov DUK 2023 celkom odznie 9 prednášok a live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na www.stream.duk.sk. Denný šudent počas svojej prezenčnej neúčasti na prednáške môže sledovať stream tejto prednášky, avšak účast mu zarátaná nebude.

 

Diplomy

Diplomy získajú tí študenti, ktorí sa prezenčne zúčastnia minimálne 5 z 9 kompletných prednášok v Radošinskom naivnom divadle alebo Aule UK.

Noviny DUK

Záujemcovia o pozíciu redaktora Novín DUK 2023 sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: produkcia@duk.sk.