Priebeh

Menu

Novinky

Priebeh Detskej Univerzity Komenského

 

Denné štúdium 📚

Denné štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem sa prezenčne zúčastňovať prednášok v Aule UK a Divadle.

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august v Aule UK a Divadle Aréna (Radošinskom naivnom divadle).

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 8 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom študentov. Návrhy na ich znenie nám zasielajú sami študenti DUK.

Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna (Radošinskom naivnom divadle).

Študenti pri zápise dostávajú indexy a tričko ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú.

Do denného štúdia sa môžu zapojiť študenti vo veku 9 – 14 rokov – Primárny stupeň štúdia a rovnako starší študenti vo veku 15 – 17 rokov – Sekundárny stupeň štúdia.

Pre študentov denného štúdia je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod.

Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe.  

Podmienky k prihláseniu sa na denné štúdium DUK

🎓 Primárny stupeň DENNÉHO štúdia

vek od 9 do 14 rokov

t.j. najneskôr v deň zápisu musí študent dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Deň zápisu na DUK 2024 je 01.07.2024 od 14:00 – 19:00 a 02.07.2024 od 10:00 – 17:00

zaplatený účastnícky poplatok vo výške 30,-€

Účastnícky poplatok vo výške 30 € je za celé obdobie DUK 2024. Niektoré aktivity (napr. výlety) môžu byť hradené samostatne, avšak nie sú povinné.

🎓🎓 Sekundárny stupeň denného štúdia

vek od 15 do 17 rokov

t.j. najneskôr v deň zápisu musí študent dovŕšiť vek 15 rokov a nesmie dovŕšiť vek 18 rokov. Deň zápisu na DUK 2024 je 01.07.2024 od 14:00 – 19:00 a 02.07.2024 od 10:00 – 17:00

zaplatený účastnícky poplatok vo výške 30,-€

Účastnícky poplatok vo výške 30 € je za celé obdobie DUK. Niektoré aktivity (napr. výlety) môžu byť hradené samostatne, avšak nie sú povinné.

Podmienky úspešného absolvovania DUK, teda získania diplomu

🎓 Primárny stupeň DENNÉHO štúdia

  • prezenčne sa zúčastniť minimálne 5 z 8 prezenčných prednášok v Aule UK alebo Divadle Aréna. Túto skutočnosť mať potvrdenú podpisom prednášajúceho v indexe študenta.

🎓🎓 Sekundárny stupeň DENNÉHO štúdia

  • prezenčne sa zúčastniť minimálne 5 z 8 prezenčných prednášok v Aule UK alebo Divadle Aréna. Túto skutočnosť mať potvrdenú podpisom prednášajúceho v indexe študenta.
  • po prezenčnej účasti na prednáške je potrebné, aby študent absolvoval test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.
  • vypracovanie jednej eseje na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024 s podtitulom „Môj pohľad na danú tému“ – odovzdať online vo word dokumente na mail: produkcia@duk.sk najneskôr do 08.2024– do predmetu emailu uviesť „Esej_Sekundárny stupeň DUK_meno študenta

 

Live Online štúdiu 💻

Online štúdium je určené pre študentov, ktorí nemajú možnosť sa dostaviť prezenčne na prednášky.

Live online štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania.

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 8 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom študentov. Návrhy na ich znenie nám zasielajú sami študenti DUK.

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna (Radošinskom naivnom divadle). Live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na www.stream.duk.sk

Do online štúdia sa môžu zapojiť študenti vo veku 9 – 14 rokov – Primárny stupeň online štúdia a rovnako starší študenti vo veku 15 – 17 rokov – Sekundárny stupeň online štúdia.

Podmienky k prihláseniu sa na online štúdium DUK

🎓 Primárny stupeň ONLINE štúdia

vek od 9 do 14 rokov

t.j. najneskôr 01.07.2024 musí študent dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov.

🎓🎓 Sekundárny stupeň denného štúdia

vek od 15 do 17 rokov

t.j. najneskôr 01.07.2024 musí študent dovŕšiť vek 15 rokov a nesmie dovŕšiť vek 18 rokov.

ONLINE štúdium je bezplatné

Podmienky úspešného absolvovania DUK, teda získania diplomu

🎓 Primárny stupeň ONLINE štúdia

  • pod prihlasovacím emailom a kódom študenta (na www.stream.duk.sk) sledovať minimálne 5 z 8 kompletných live online vysielaných prednášok (treba sledovať minimálne 80% prednášky, menej nebude akceptované ako odsledované)
  • po odsledovaní kompletného online streamu prednášky je potrebné, aby študent absolvoval test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.

🎓🎓 Sekundárny stupeň ONLINE štúdia

  • pod prihlasovacím emailom a kódom študenta (na www.stream.duk.sk) sledovať minimálne 5 z 8 kompletných live online vysielaných prednášok (treba sledovať minimálne 80% prednášky, menej nebude akceptované ako odsledované)
  • po odsledovaní kompletného online streamu prednášky je potrebné, aby študent absolvoval test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.
  • vypracovanie jednej eseje na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024 s podtitulom „Môj pohľad na danú tému“ – odovzdať online vo word dokumente na mail: produkcia@duk.sk najneskôr do 08.2024 – do predmetu emailu uviesť „Esej_Sekundárny stupeň DUK ONLINE_meno študenta

 

Prednášajúci 👨‍🏫

Prednášateľmi sú pedagógovia Univerzity Komenského a iných slovenských vysokých škôl. V každom ročníku sa koná minimálne jedna prednáška od renomovaného zahraničného akademika. Počas existencie projektu v Bratislave prednášali pedagógovia z Vancouveru, Oxfordu, Zürichu, Berkeley, Viedne, Basileja, Belehradu, Prahy, Brna a Berlína. 

 

Otvorenie jednotlivých ročníkov 🚪

Cyklus prednášok otvára rektor UK a riaditeľ Divadla Aréna na slávnostnej imatrikulácii v Aule UK v Bratislave, na ktorej študenti dostanú vlastný index a pri hymne detskej univerzity zložia svoj študentský sľub. Záverečná prednáška spojená so slávnostnou promóciou sa koná taktiež v Aule UK. Úvodné slovo na imatrikulácii a promócii mali v minulosti významné osobnosti ako napríklad prezidentka Slovenskej bankovej asociácie Regina Ovesny-Straka, minister financií Ivan Mikloš, predseda BSK Pavol Frešo, predseda vlády SR Robert Fico, guvernér NBS Ivan Šramko, spisovateľ Ľubomír Feldek, predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ing. Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Peter Kažimír, minister financií a jubilejný 10. ročník otvoril prezident SR Ivan Gašparovič.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad výročným 20. ročníkom Detskej Univerzity Komenského.

 

Prednášky DUK 📖

Prednáška trvá 40-60 minút. Následne majú študenti k dispozícií cca 15-20 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Slávnostná imatrikulácia denných študentov spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna (Radošinskom naivnom divadle).

Samotný akt imatrikulácie trvá cca 25 minút. Po krátkej prestávke nasleduje 1. prednáška.

Po poslednej prednáške je krátka prestávka, počas ktorej študenti dostanú krátku inštruktáž odovzdávania diplomov. Potom nasleduje slávnostná promócia, ktorá trvá 60 – 90 minút. Počas promócie si každý študent osobne preberá diplom.

 

Aktivity DUK 🤸🏼

Počas projektu majú študenti denného štúdia možnosť vybrať si z rôznych sprievodných aktivít DUK, ktoré prebiehajú počas vyše 50 dní. Pravidelne to bývajú tvorivé dielne a workshopy pod vedením odborníkov a partnerských inštitúcií, napr. dramatický workshop, tanečný workshop, workshop v RTVS, army workshop, IT workshop, komunikačno-debatný workshop, workshop spoznávania kultúr a národov, workshop logického myslenia, dopravný workshop, interaktívna návšteva Bibiany-medzinárodného dom umenia pre deti. Pre študentov sú každoročne pripravované aj rôzne exkluzívne podujatia. V uplynulých ročníkoch to bol napríklad výlet do ZOO, výlet na Pražský hrad, návšteva 5D kina vo Viedni, Detská muzikálová dielňa, exkurzia sklární v Nemšovej a Lednických Rovniach, výlet loďou po Dunaji a návšteva výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum, poznávací pobyt na Planinke, oboznámenie sa s výrobnou časťou závodu Volkswagen Slovakia, prehliadka Energolandu Mochovce, Hudobná prechádzka storočiami v spolupráci so Slovenskou Filharmóniu a iné.

 

Noviny DUK 👀

Počas priebehu DUK, každý týždeň vychádzajú noviny DUK, ktorých redaktormi sú študenti DUK pod vedením dospelých šéf-redaktorov.

 

Kniha DUK 📙📘📗📕

Cieľom DUK je, aby mali všetky deti možnosť vzdelávať sa, preto po ukončení projektu je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, kde nájde čitateľ jednotlivé prednášky v textovej forme, fotografie a zoznam diplomovaných študentov.