Hymna

Menu

Novinky

Hymna Detskej Univerzity Komenského

Intro

Vrabce, škorce, množiny, vzorce,
dejiny krajiny, byliny, horce,
indexy, prednášky, učenia kopce,
písmená, číslice, rady a stĺpce.

Idem na Detskú Univerzitu!
Pozor na mozgovú obezitu!
Ja som tu, on je tu, aj ty si tu.

Refrén

Prečo, prečo je to tak?
Lebo, sme na prednáškach.
Prečo, prečo je to tak?
Odpoveď mám v poznámkach.

A časť

Počúvam Brahmsa,
Čajkovského, Straussa.
Prečo je nebo modré,
viem, už nepýtam sa

Z fyziky som borec,
v matike vyznám sa.
Viem, že Dedo Mráz nemá
na Santa Clausa.

Chcem len zistiť, kam sa
dá dostať, keď dám sa na
Detskú Univerzitu
zapísať.

Kto sa tomu zlostí?
Kto svoj mozog postí?
Kto bráni mu prijať
kvantum vedomostí?

Refrén

Prečo, prečo je to tak?
Lebo, sme na prednáškach.
Prečo, prečo je to tak?
Odpoveď mám v poznámkach.

B časť

Učenie neškodí,
zo školy nemám strach,
hoci som ,,základkár“,
sedím na prednáškach.

Počúvam, pýtam sa,
robím si poznámky,
tu ide o viacej,
ako len o známky.

Na mňa čaká aula,
tam dobre spromujem
a namiesto kraula diplom si rámujem.

Na tom, čo rýmujem,
je kus pravdy veru,
mám veľký záujem
spraviť kariéru.

Odmocnina, rovnica,
Archimedov zákon,
mňa nadnáša fakt,
že nie som záškolákom.

Možno by som vyletel,
keby som mal perie,
to, čo sa tu naučím,
mi nikto nezoberie.

Podstata múdrosti
je v tvojej slušnosti,
ktorá je vstupenkou
do ríše znalostí.

Ak sa neoprostíš
od veľkej lenivosti,
ostaneš v zajatí
vlastnej hlúposti.

Refrén

Prečo, prečo je to tak?
Lebo, sme na prednáškach.
Prečo, prečo je to tak?
Odpoveď mám v poznámkach.