Dve percentá

Menu

Novinky

Ďakujeme, že nám chcete venovať 2 % z daní

Vaše 2 % nie sú žiadnou sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich venujete študentom Detskej Univerzity Komenského.

Obchodné meno/ (Názov): Združenie Maxa Reinhardta
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 308 685 56
Sídlo: Čajakova 1, 851 01 Bratislava

Hlavným cieľom Detskej Univerzity Komenského je príprava novej generácie občianskej elity, ktorá si rozširuje svoje vzdelanie na základe záujmu a vlastnej motivácie. Silná elita jedincov, ktorá je o krok vpred, je kľúčová pre formovanie vzdelanej občianskej spoločnosti, konkurencieschopnej v európskom kontexte. Sekundárnym cieľom je umožniť študentom zmysluplne využiť voľný čas počas prázdnin, poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu a obohatiť ich o jedinečné kultúrne a spoločenské zážitky.