O DUK

Menu

Novinky

DUK vznikla z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru
22. ročník zaháji imatrikulácia spojená s prvou prednáškou v Aule UK v stredu
03. 07. 2024

Novinkou 22. ročníka DUK bude spustenie sekundárneho štúdia na DUK pre študentov vo veku 15 – 17 rokov.

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov júl a august v Aule UK a Divadle Aréna, v roku 2022 a 2023, a aj tento rok 2024 z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna sa náhradným divadelným priestorom stalo Radošinské naivné divadlo. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok (resp. 8) prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom študentov. Návrhy na ich znenie nám zasielajú sami študenti DUK. Po prednáške môžu študenti klásť profesorom otázky.

Štúdium na DUK je rozdelené na Denné a Online štúdium.

V čase pandémie sa štúdium na DUK prenieslo do online priestoru. 18. ročník v roku 2020 sa zjednotil do čisto online štúdia. 19. ročník v roku 2021 bol prvým ročníkom kedy mohli študenti realizovať štúdium na dennej báze (v obmedzenom počte 120) a aj live online – formou live streamov prednášok. V roku 2022 bola DUK po prvý raz po pandémií otvorená pre plný počet denných študentov a aj pre neobmedzený počet live online študentov.