Online Štúdium

Novinky

💻 Live Online štúdium 💻

Online štúdium je určené pre študentov, ktorí nemajú možnosť sa dostaviť prezenčne na prednášky.

Live online štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania.

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 8 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom študentov. Návrhy na ich znenie nám zasielajú sami študenti DUK.

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna. Live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na stream.duk.sk

Do online štúdia sa môžu zapojiť študenti vo veku 9 – 14 rokov – Primárny stupeň online štúdia a rovnako starší študenti vo veku 15 – 17 rokov – Sekundárny stupeň online štúdia.

Podmienky k prihláseniu sa na online štúdium DUK

🎓 Primárny stupeň ONLINE štúdia

vek od 9 do 14 rokov

t.j. najneskôr 01.07.2024 musí študent dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov.

🎓🎓 Sekundárny stupeň ONLINE štúdia

vek od 15 do 17 rokov

t.j. najneskôr 01.07.2024 musí študent dovŕšiť vek 15 rokov a nesmie dovŕšiť vek 18 rokov.

 – ONLINE štúdium je bezplatné –

 

 

✔️ Podmienky úspešného absolvovania DUK, teda získania diplomu

🎓 Primárny stupeň ONLINE štúdia
  • pod prihlasovacím emailom a kódom študenta (na stream.duk.sk) sledovať minimálne 5 z 8 kompletných live online vysielaných prednášok (treba sledovať minimálne 80% prednášky, menej nebude akceptované ako odsledované)
  • po odsledovaní kompletného online streamu prednášky je potrebné, aby študent absolvoval test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.
🎓🎓 Sekundárny stupeň ONLINE štúdia
  • pod prihlasovacím emailom a kódom študenta (na stream.duk.sk) sledovať minimálne 5 z 8 kompletných live online vysielaných prednášok (treba sledovať minimálne 80% prednášky, menej nebude akceptované ako odsledované)
  • po odsledovaní kompletného online streamu prednášky je potrebné, aby študent absolvoval test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.
  • vypracovanie jednej eseje na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024 s podtitulom „Môj pohľad na danú tému“ – odovzdať online vo word dokumente na mail: produkcia@duk.sk najneskôr do 10.08.2024 – do predmetu emailu uviesť „Esej_Sekundárny stupeň DUK ONLINE_meno študenta
 
📝 Prihlášky

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk – Online štúdium.
Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód počas sledovania prednášok a k vyplneniu testu prislúchajúceho k prednáške.

📜 Diplomy

Úspešným študentom budeme diplomy zasielať od 25. septembra 2024 na poštovú adresu, ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

👀 Noviny DUK

Záujemcovia o pozíciu redaktora Novín DUK 2024 sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: produkcia@duk.