Online Štúdium

Novinky

Live online štúdium

Priebeh

Live online štúdium bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského 2023 budú tvoriť live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 9 prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne 5 z 9 kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň 5 z 9 testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.

Podmienky štúdia

Vek od 9 do 14 rokov, t.j. ku dňu 3. júla 2023, musí mať študent vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Live online štúdium je bezplatné pre neobmedzený počet študentov.

Prihlášky

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód počas sledovania prednášok a k vyplneniu testu, prislúchajúceho k prednáške.

Live online prednášky

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna ( v roku 2023 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna). Pre študentov DUK 2023 celkom odznie 9 prednášok a live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na www.stream.duk.sk

Test k prednáške

Testy k jednotlivým prednáškam budú zverejnené na webstránke www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný vždy v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.

Diplomy

Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne 5 z 9 kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň 5 z 9 testov prislúchajúcich k sledovaným prednáškam. Úspešným študentom budeme diplomy zasielať elektronicky od 25. septembra 2023 na emailovú adresu, ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

Noviny DUK

Záujemcovia o pozíciu redaktora Novín DUK 2023 sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: produkcia@duk.sk.