Prednášajúci 2024

Novinky

V 22. ročníku DUK 2024 odznie 8 zaujímavých prednášok, ktorých témy pre vás pripravujeme z vašich návrhov.