Program

streda
03
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
Čo

Aula Univerzity Komenského