Program

streda
13
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
Doc. Mgr. art. Katarína Šafaříková, ArtD., Divadelná fakulta VŠMU