Program

streda
20
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, UK