Program

streda
19
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
Čo

Radošinské naivné divadlo