Program

streda
27
11:00

 – 

13:00
PREDNÁŠKA
Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK