Program

štvrtok
14
11:00

 – 

12:00
EXKURZIA
Botanická záhrada Univerzity Komenského
Ako

Zoznám sa s nádhernými exponátmi živých rastlín.

Botanická záhrada je vedecko – pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky. Významným odborným poslaním Botanickej záhrady  je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Vhodne aklimatizované dreviny nachádzajú uplatnenie v sadovníckej tvorbe a lesníctve. Rastliny teplomilnej vegetácie sa pestujú v skleníkoch, ktoré vzbudzujú najväčší záujem verejnosti.

Expozície sú členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín.

Koľko

30

Logistika

LOGISTIKA: Zraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím

workshopu v mieste konania.