Program

utorok
26
10:00

 – 

12:00
WORKSHOP
dramacentrum EDUdrama
Ako

Programy dramacentra EDUdrama sú postavené na zážitku tu a teraz, v ktorom si účastníci môžu vyskúšať životné situácie nanečisto. Nie je to divadlo. Dramatická výchova je systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý používa dramatické prostriedky na dosiahnutie vzdelávacieho cieľa. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku.

Koľko

30

Logistika

Zraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím

workshopu v mieste konania.