Program

pondelok
03
10:00

 – 

18:00
ZÁPIS
Čo

Zípis denných študentov na DUK 2023 v Radošinskom naivnom divadle od 10:00 – 18:00.

Priniesť vypísanú prihlášku, podpísanú zákonnými zástupcami a potvrdenie o zaplatení registračného poplatku.