Študovať môžeš bezplatne z pohodlia svojho domova

Online štúdium je určené najmä tým študentom, ktorým dochádzanie na prednášky z dôvodu časovej náročnosti nevyhovuje a uprednostňujú štúdium cez internet. Online štúdium je obzvlášť vhodné pre študentov, ktorí sú zo vzdialenejších miest Slovenska alebo zo zahraničia. Štúdium je bezplatné a predstavuje pre študentov možnosť zoznámiť sa so všetkými témami aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského.

Online štúdium je sprostredkované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti DATALAN, partnera DUK ONLINE. Jednotlivé prednášky sú priebežne zverejnené pre Online študentov spolu s príslušným on-line skúšobným testom na webovej stránke www.datalan.sk/dukonline vždy v utorok nasledujúceho týždňa po uskutočnenej prednáške, ktorá sa konala pre denných študentov. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje osem otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na päť z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou. Diplomy získajú tí študenti, ktorí úspešne vyplnia aspoň päť z ôsmich testov.


Online prednášky 2018 - harmonogram zverejnenia videoprednášok pre Online študentov

1. prednáška http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_1

2. prednáška http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_2

3. prednáška http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_3

4. prednáška 31.07.2018 http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_4

5. prednáška 07.08.2018 http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_5

6. prednáška 14.08.2018 http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_6

7. prednáška 21.08.2018 http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_7

8. prednáška 28.08.2018 http://www.dukonline.sk/2018_prednaska_8
Partneri Detskej Univerzity Komenského