Priebeh štúdia

Ako prebieha denné štúdium?

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacoch júl a august v Divadle Aréna. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí, ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok (resp. 5 z 8), dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Študenti po každej prednáške dostávajú balíček s občerstvením. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna. Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe.

Podmienky

Poplatok

Prihláška

Zápis zaregistrovaných študentov na denné štúdium

Užívateľské konto „Profil“

Prednášky

Aktivity DUK

Nezabudnúť

Ostatné

Online štúdium


Partneri Detskej Univerzity Komenského